Naturdrogeriet


Natur-Drogeriet A/S 
Firmaet er godkendt af Lægemiddelstyrelsen som lægemiddelvirksomhed. Natur-Drogeriet A/S lever dermed helt op til de lovgivningsmæssige krav (GMP-regler), som myndighederne stiller til firmaer, der producerer og sælger naturmedicin.


Samtidig er vi en godkendt levnedsmiddelvirksomhed, dvs. at vi opfylder myndighedernes krav til egenkontrol (kvalitetsstyring). Dette giver bl.a. tilladelse til økologisk produktion.